Kuka minä olen

Olen eläintenkouluttaja (AT, EAT) ja ammatillinen opettaja Wilma Levonmaa ja haluan olla apunasi, kun sinua askarruttaa jokin koirasi käyttäytymisessä tai haluat opettaa koirallesi jotain uutta.

Pyrin siihen, että pystyn laajentamaan omistajien ymmärrystä koiransa käyttäytymisestä ja tarpeista, sillä on tärkeää, että koira otetaan koulutuksessa huomioon kokonaisuutena. Usein pääsemmekin sujuvimmin omistajan toivomaan lopputulokseen, kun pohdimme, miksi koira käyttäytyy tietyllä tavalla ja kartoitamme myös esimerkiksi sen mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillisiä käytöksiä sekä tehdä valintoja jokapäiväisessä elämässä yhdessä oman perheensä kanssa.

Minun unelmani on, että voisin kulkea erilaisten koiraperheiden rinnalla ja olla saatavilla aina, kun apua tarvitaan. Nautin siitä, että saan oppia tuntemaan kunkin koiran ja tämän perheen hyvin ja sen johdosta pystyn tarjoamaan oman osaamiseni perheiden käyttöön kohdennetusti ja toisaalta auttamaan perheitä myös viemään asioita eteen päin itsenäisesti. 

AJATUKSIANI KOULUTTAMISESTA

Minulle on tärkeää huomioida sekä asiakkaan, että koiran hyvinvointi ja löytää yhdessä asiakkaan kanssa heidän elämäntilanteeseensa toimivat koulutukselliset tai muut ratkaisut. Oppiminen tapahtuu tehokkaimmin, kun oppimisympäristö on turvallinen ja kannustava kaikille osapuolille ja oppimisen tavoitteet asetetaan sopivalle tasolle.
Koulutukseni perustuu positiiviseen vahvistamiseen, eli hyödynnämme erilaisia palkkioita. Pyrinkin aina saamaan selville sen, mikä koiraa eniten missäkin tilanteessa motivoi. Näillä keinoilla koulutus on yleensä tehokasta, eettistä ja mukavaa kaikille osapuolille.

Yhdessä olemme enemmän!

Tavoitteenani on, että sekä ihmisellä että koiralla on aktiivinen rooli silloin, kun pohditaan koiran käyttäytymistä ja tehdään suunnitelmia ja toteutetaan niitä.  Ajattelen, että tiivis yhteistyö perheiden  kanssa antaa parhaan lopputuloksen, sillä tuomme molemmat koulutustilanteeseen oman osaamisemme. 

Ydinosaamiseni

Pidän tärkeänä sitä, että arki koiran kanssa on sujuvaa ja kaikille mieluista ja tarjoankin erittäin mielelläni ohjausta arjen peruskäytöksiin ja ongelmallisten käytösten ratkaisuun. Koirien ja omistajien yhteisen sävelen löytäminen arjen ja harrastusten parissa on kaiken lähtökohta.

Koulutus- ja työhistoriani koirien parissa

Olen kouluttajana päätoimisesti vuodesta 2009 lähtien. Kehitän jatkuvasti osaamistani ja olen opiskellut ja suorittanut alan ammattitutkinnon (AT) vuonna 2015 sekä erikoisammattitutkinnon (EAT) ensimmäisenä Suomessa vuonna 2020 erikoistuen koirien ongelmakäyttäytymisen hoitoon. Keväällä 2023 valmistuin Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta ammatilliseksi opettajaksi (AmO).
Täältä voit lukea tarkemmin koulutustaustastani.

Asiakastyön lisäksi työskentelen ammatillisessa oppilaitoksessa kouluttajana eläinten kouluttamisen ammattitutukinto-opinnoissa. Olen myös Suomen eläintenkouluttajat ry:n jäsen.

Olethan yhteydessä minuun, mikäli sinulla on jotain kysyttävää tai tuntuu siltä, että voisin olla juuri teille sopiva ihminen koiran kouluttamiseen liittyen.

Onnistutaan yhdessä!Kirjoita viesti