Yhdessä haasteiden yli

YHDESSÄ HAASTEIDEN YLI


Jos koirallasi on jokin ongelmallinen käytös tai se käyttäytyy stressaantuneesti tai epävarmasti joissakin tilanteissa, olen apunasi tilanteen ratkomisessa. Työskennellessäni erilaisten ongelmakäytösten kanssa, pidän tärkeänä sitä, että käyttäytymistä ylläpitävät asiat pyritään löytämään ja tätä ajatellen käyttäytymisen lisäksi kiinnitämme huomiota koiran arjen tapahtumiin. Tästä syystä työskentely on yleensä pitkäjänteistä ja vaatii meidän kaikkien sitoutumista. Pyrin kartoittamaan kunkin asiakkaan yksilöllisen tilanteen ja koiran hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä kattavasti.
Tällä hetkellä en valitettavasti ota vastaan yksinolemisen ongelmista kärsiviä asiakaskoirakoita.

Prosessi etenee pääpiirteittäin alla olevan mukaisesti.

1. Esitiedot

Yhteistyömme alkaa esitietojen kartoituksella. Haluan heti alussa tutustua teihin ja erityisesti koiranne tilanteeseen kokonaisvaltaisesti. Minulla on olemassa laaja kartoituskysely, jonka saatte täytettäväksi ja johon minä tutustun perusteellisesti ennen tapaamista.
Minulle on tärkeää saada etukäteen tietoa, minkälaista käyttäytymistä on tarkoitus lähteä muokkaamaan. Tässä voidaan hyödyntää esimerkiksi videointia. Esitietojen perusteella pyydän teitä yleensä täyttämään jonkinlaista seurantaa koiran käyttäytymisestä jo ennen ensimmäistä tapaamista, jotta myöhemmässä vaiheessa meillä on työkalu, jonka avulla voimme todentaa, onko tilanne lähtenyt muuttumaan.

2. Tapaaminen

Kun olen tutustunut saamiini esitietoihin, järjestetään yleensä ensimmäinen tapaaminen (n. 1,5h). Se on mahdollista tehdä Kirkkonummella tai kotikäyntinä. Tapaamisen aikana sovitaan yhdessä tavoitteet ja miten niitä lähdetään tavoittelemaan. Tapaamisen jälkeen saatte kattavan kirjallisen suunnitelman, johon on kirjattu koulutus- ja muut keinot, joilla tilannetta saadaan muokattua kohti tavoitettamme.

3. Seurantavaihe

Tapaamisten välillä teillä on mahdollisuus olla minuun yhteydessä, kun eteen tulee tilanteita, joissa kaipaatte lisäohjeistusta. Haluankin olla aina aktiivisesti läsnä etänä myös harjoitteluvaiheessa, jotta tiedän, onko tilanne menossa parempaan suuntaan, vai onko syytä tehdä hienosäätöä. Teillä on myös mahdollisuus lähettää videoita harjoittelutilanteista, jotka koskevat tapaamisen aiheita ja annan niiden perusteella lisäohjeita. Kun katsomme, että on tärkeää järjestää uusi tapaaminen, voimme yhteistuumin sopia sellaisen. Toinen tapaaminen järjestetään yleensä 4-8 viikon kuluttua ensimmäisestä tapaamisesta, tarvittaessa toki aiemminkin.

Työskentelytapani perustuu siihen, että koulutuksen edistymistä havainnoidaan ja mitataan systemaattisesti. Tähän kuuluu yleensä yksi tai useampi keino tehdä seurantaa kotiharjoittelusta ja käyttäytymisen muutoksesta. Sovimme yhdessä, millaisella syklillä seurantaa tehdään ja minä olen aktiivisesti mukana tulosten analysoinnissa.

Kaikessa toiminnassani tavoitteenani on löytää juuri teidän arkeenne ja teidän koirallenne sopivat tavat lähteä helpottamaan tilannetta ja tehdä prosessista teille selkeä ja miellyttävä.  

Palvelun hinnoittelu

Kaikki hinnat sisältävät alv 24%

Ensimmäinen käynti 250e
- esitietojen kartoitus
- ennen tai jälkeen tapaamisen tehtävä seuranta sekä sen analysointi
- Ensimmäinen tapaaminen n. 1,5h
- kirjalliset ohjeet 
- yhteydenpito ennen toista tapaamiskertaa

Seuraavat tapaamiset 100e
- tapaaminen n. 1h
- kirjallisten ohjeiden päivitys
- yhteydenpito tapaamisten välillä

Tapaamiset, joita ennen tehdään seuranta 130e
- tapaaminen n. 1h
- kirjallisten ohjeiden päivitys
- yhteydenpito tapaamisten välillä
- seuranta ja sen analysointi

Pakettihinta 400e
- alkukartoitus ja -seuranta sekä ensimmäinen tapaaminen
- kaksi seuraavaa tapaamista ilman seurantaa

Kotikäynneistä peritään 20e kotikäyntikorvaus sekä kilometrikorvaus 0,50e/km Kirkkonummen keskustasta edes takaisin (ei peritä, jos matka alle 10km).

Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli tuntuu siltä, että voisin olla teille sopiva kouluttaja!

Tällä hetkellä työskentelen useamman koiraperheen kanssa ja uusien asiakkaiden aikoja varataan kesä-heinäkuulle.